Zawody pożarnicze, Skomlin, 10.07.2011 r.
Zdjęcia: Sławomir Jeż, Michał Kiczka
 
(1/17):
 
(2/17):
 
(3/17):
 
(4/17):
 
(5/17):
 
(6/17):
 
(7/17):
 
(8/17):
 
(9/17):
 
(10/17):
 
(11/17):
 
(12/17):
 
 


www.mlynisko.pl