Aktualności

 

Aktualizacja: 24.12.2012

24.12.2012
Strona zostanie zaktualizowana po otrzymaniu zdjęć od członków MDP.

 

09.04.2012

 

 

12.03.2012

 

 

14 stycznia 2012 r. odbyło sie zebranie sprawozdawcze za 2011 rok.

Zaproszeni goście:

Dh Marian Wilk (Prezes Zarządu Gminnego),

Dh Franciszek Gałęcki (W-ce Prezes Gminnego),

mgr inż. Sławomir Świgoń (Wójt Gminy Biała),

Dh Wojciech Szczęsny Zarzycki (Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej),

Andrzej Pilarski (Sołtys Młyniska), Paweł Mikuś (Sołtys Młyniska I, niestety nieobecny)

Dh Jan Leszczyński Andrzej (Prezes OSP Zabłocie),

Waldemar Foryś (Radny Młyniska I),

Elżbieta Mikuś  (Radna Młyniska).

Zebranie otworzył Dh Naczlenik Kazimierz Browarny, przewodniczącym zebrania obrano Elżbietę Mikuś.

Dochody:

-dochód z festynu – 2583,48 zł,

-darowizny i zbiórki pieniężne – 2195 zł,

-sprzedaż kalendarzy strażackich – 2097,60 zł,

-wynajem sali, stołów i krzeseł – 1364 zł,

-dotacje pieniężne z KSRG – 7940 zł.

Razem dochody: 16180,08 zł


Wydatki (z środków własnych i dotacji z budżetu Gminy Biała):

-2 aparaty powietrzne – 7940 zł,

-pompa szlamowa – 6264 zł,

-umundurowanie galowe – 2615 zł,

-umundurowanie bojowe – 1820 zł,

-rachunki – 1801,44 zł,

-ubezpieczenie sali – 355 zł,

-środki czystości i artykuły spożywcze – 1025,95 zł.

Razem wydatki: 21821,39 zł

Stan środków w kasie 2291,64 zł, na koncie bankowym 2074,45 zł. Razem: 4366,09 zł.

Plan działalności i finansowego na rok bieżący:

-remont drzwi wejściowych,

-remont schodów,

-zakup pompy pływającej typu Niagara,

-zakup 5 kompletów umundurowania wyjściowego,

-wymiana opon w GBAM.

W ciągu roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole, zgłoszono zastrzeżenia w postaci braku krzeseł będących na wyposażeniu sali.

Absolutorium Zarządowi udzielono jednogłośnie.

W czasie obrad spośród zaproszonych głos zabrali: Dh Marian Wilk, Dh Francieszek Gałęcki, Dh Wojciech Szczęsny Zarzycki, Wójt Gminy Biała Sławomir Świgoń.

 

 

24.12.2011

 

 

08.09.2011

 


 

 

 


W dniach 30 i 31 lipca 2011 r. w naszej parafii odbyła się peregrynacja relikwii Krzyża Św. Uroczystość uświetnił swoją obecnością ksiądz biskup Antoni Długosz. Ochotnicza Straż Pożarna wzięła aktywny udział w uroczystości przywożąc relikwie z parafii w Chotowie i odprowadzając je do parafii w Białej. Na łamach tygodnika katolickiego Niedziela ukazał się artykuł w związku z peregrynacją (do pobrania obok). Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości Ks. Jacka Molki.

 

 


 

 

Data i miejsce akcji 16.07.2011 r., Srebrnica
Godzina wyjazdu 18:29
Godzina powrotu 19:15
Samochód GBAM 2.2/16/8
Obsada 6 ratowników
Opis zdarzenia Pożar słomy na polu.
Jednostki w akcji JRG w Wieluniu
Uwagi Brak

 

10 lipca 2011 r. na stadionie GOSiR w Skomlinie odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięły udział jednostki OSP z gmin: Biała, Mokrsko i Skomlin. Strażacy OSP Młynisko zajęli w klasyfikacji Gminy Biała:
I miejsce - drużyna męska MDP z czasem 97,4 sekundy,
II miejsce - drużyna żeńska seniorek z czasem 125,5 sekundy,
III miejsce - drużyna męska seniorów z czasem 110,77 sekundy.
Gratulujemy!